logo QMX
What is really real

Společnost QMX s.r.o. je investiční společností zaměřenou na oblast nových technologií. Hlavním předmětem podnikání jsou investice do rozvoje veřejné dobíjecí sítě elektromobilů nejen na českém území. Jedním jejím směrem je budování bezobslužné komerční sítě dobíjecích stanic pro elektromobily se 100% pokrytím dálniční sítě ČR, vývojem softwarového řešení pro online prodej elektrické energie v této síti a zajištění jejího dalšího rozvoje a provozu včetně technické údržby. Dalším směrem jsou investice do vývoje a výroby ryze českých a plně konkurenceschopných rychlodobíjecích stanic včetně jejich instalace a propojení do komerční sítě.

Celý podnikatelský záměr vyšel z hlav nadšených majitelů elektromobilů, kteří hustotu respektive řídkost dobíjecí sítě na našem území zakoušejí na vlastní kůži již více než 3 roky. Společnost QMX s.r.o. byla založena v roce 2014 a je nástupnickou firmou původně servisní organizace Casablanca INT Services s.r.o., jež se od svého vzniku v roce 2005 zabývala výstavbou a provozem páteřní infrastruktury a metropolitní sítě, správou sítí, zpracováním dat, poskytováním software, atd.
Na základě těchto zkušeností proto nepřekvapí vývoj systému Polyfazer a jeho zastřešení aplikací pro mobilní telefony, pomocí které zákazníci provádí online platby za dobíjení. Po roce úspěšného fungování systému pak následovaly investice do jeho dalšího rozvoje zahraničním směrem a dalším logickým krokem bylo v roce 2017 představení první ryze české rychlodobíjecí stanice Nikola.

Softwarové řešení koncipované výhradně pro snadné ovládání nabíjecích stanic pro elektromobily. Prostřednictvím aplikace pro chytré telefony má uživatel možnost zahájit proces nabíjení svého elektromobilu, monitorovat v jeho průběhu všechny klíčové parametry a po jeho ukončení komfortně zaplatit za odebranou elektrickou energii.

Systém je určen výhradně pro práci v síti a je multiplatformní, tzn. je určen pro ovládání výrobků celé řady renomovaných výrobců nabíječek. Umožňuje připojení jednotlivých dobíječek či celých sítí dobíjecích stanic do globálního systému včetně zajištění veškeré legislativy. Polyfazer nabízí i konzultace a návrhy vhodných řešení při budování vlastních EV Chargerů.
Polyfazer web
První ryze česká rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, u které se snoubí kvalitní technika a neotřelý design, za kterým stojí přední česká designérka Anna Marešová. OnLine architektura a robustní backend v cloudu tvoří stabilní základ systému, zatímco subtilní aplikace na obrazovce chytrého telefonu je progresivním nástrojem pro ovládání a monitoring celého nabíjecího procesu.

Stanice Nikola disponuje inteligentním ovládáním, jednoduchým provozem a snadným účtováním. Je určena pro umístění na dálniční odpočívadla, čerpací stanice, velké dopravní uzly, ale i parkoviště, nákupní a kongresová centra, sportovní centra, golfová hřiště, hotely. K dispozici jsou 3 typy: rychlá NIKOLA DC FC 50 kW, o něco pomalejší NIKOLA AC EVC 22 kW, a kompaktní nástěná NIKOLA AC Charge Pool n x 22 kW.
Nikola web